Auteursrecht op foto’s -Tien Geboden

  • Respecteer het auteursrecht op foto’s
  • Vraag altijd toesteming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.
  • Vertrouw niet op de mededelingen van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
  • Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
  • Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
  • Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik alleen een foto als je weet wie de maker is.
  • Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.
  • Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
  • Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen voor toestemming voor gebruik.
  • Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publikatie.